Prijatelji site-a
Knjiga imena sa znacenjem i poreklom

Snivao sam...

Aleksa Šantić

Snivao sam... Sanka krila
Nosila me božjem raju,
Al' u tvome zagrljaju
Tek raj nađoh, zoro mila.

Snivao sam... Sanak lepi
U dvore me vinu majske,
Al k o dahom duše t' rajske
Bolne grudi ne okrepi...

Snivao sam... Sanak bajni
Odnio me zvjezda visu;
Al' mi oči vid'le nisu
Takih zv'jezda, tako sjajni'...

Snivao sam... Al' tek sanak
Nebesko mi pruža piće,
Kad odmorim mlado žiće
Na grudi ti - raja stanak.