Prijatelji site-a
Knjiga imena sa znacenjem i poreklom

Pred proljeće

Aleksa Šantić

Jošte samo malo dana -
Prohujaće k o za čas,
Pa sa naših milih strana
Veselja će brujit' glas.

Doće milo pramaljeće,
Žuboriće hladan vir,
Ono rosno meko cv ;eće
Pružiti nam rajski mir.

Kroza dole i lugove
Horiće se slavlja poj;
Navjestiće dane nove
Vrjedni' čela skladni roj.

Zarudiće sv';etla zora...
j Da ;o; čujem sveti gred -
Zime ljute, tog zlotvora,
Rastopiće tvrdi led.

Kroza mutne oblačine
Zasinuće sunčev sjaj,
Mile naše domovine
Ozariće svaki kraj.

Oj doleti, pramaljeće,
Iz sna dugog širi let! -
Ti si puno milja, sreće,
Daj nam, daj nam dragi cv'jet

Oj doleti, pramaljeće,
Čekamo te željno svi,
Ta bez tebe nema sreće
Našoj bujnoj mladosti.

Tek u tebi, u milini,
Blagovanja znamo sv'jet,
Oj proljeće, sini, sini,
Daj nam onaj divni cv'jet...