Prijatelji site-a
Knjiga imena sa znacenjem i poreklom

Pogreb

Aleksa Šantić


Povija se žito. Mirno, u dnu sela,
Uskom starom stazom, što na groblje vodi,
Za ubogim odrom mala pratnja hodi —
Preplanula lica i snuždena čela.

Negdje ševa pjeva pri zahodnom zraku,
I sijedi otac iguman, pun brige,
Polagano čita iz debele knjige
Oproštajna slova sirotnu težaku.

I čuj! Zemlja pada... Vrh drvetâ rudi...
U polju se čuje dozivanje ljudi
I vide se stada mrljava, i siva

Prašina gdje leti... Tiho, u sutonu,
Vjetar selom nosi elegiju bonu,
I pokriven dračom grob ubogi sniva.