Prijatelji site-a
Knjiga imena sa znacenjem i poreklom

Pod jedrima

Aleksa Šantić


Jedra crvene. Sjaj večernji pao,
I more pljuska po hridima golim.
O drago more moje, ja te volim
I sve lepote ja bih za te dao.

Od tebe ništa milije mi nije!
Noću i danju tebi duša hrli;
Svrh tebe kruži, cjeliva te, grli,
I na tvom valu sunča se i grije.

Kada ti talas po žalima prska
I baca duge na bokore trska,
S talasom pljušti, i sjajna, i vedra,

Kô galeb laki diže se i brodi,
Pa pjeva suncu, nebu i slobodi,
I kril'ma bije katarke i jedra.