Prijatelji site-a
Knjiga imena sa znacenjem i poreklom

Pjesma

Aleksa Šantić

Šta je pjesma? - Iskra sveta,
Iz ljubavi što j' začeta,
Da nam kratki sladi v';ek.

Šta je pjesma? - Moćna sila,
Iz milosti što s razvila,
Da nam tuzi pruža l';ek.

Šta je pjesma? - Trunak raja,
Kojim bolnik, sred očaja,
Blaži, guši teški jad.

Šta je pjesma? - Slatko piće,
Što nam slabo kr;epi žiće,
Duši stvara sveti nad.