Prijatelji site-a
Knjiga imena sa znacenjem i poreklom

Narad

Aleksa Šantić

Na rad, nek' nas sloga vodi!
Koga srpska majka rodi,
Nek' ne žali truda svog!
Ta zdrave su naše grudi,
U njima se plamen budi
Čelikom nas stvori Bog!

Prezirimo l'jenost, pako,
Poskočimo hitro, lako,
Složno, braćo, svi na rad!
Sa radom se meti stiže
I novoj se slavi diže
Čvrst i stalan jaki grad!

Sjetimo se prošlog doba.
Sjetimo se da u groba
Mnoga stara sreća spi!...
Sa odvažnim voljnim radom,
S pouzdanjem, vjerom, nadom
Možemo se dići mi!

Na rad, nek' nas sloga vodi!
Koga srpska majka rodi,
Nek' ne žali truda svog!
Ta zdrave su naše grudi,
U njima se plamen budi
Čelikom nas stvori Bog!