Prijatelji site-a
Knjiga imena sa znacenjem i poreklom

Na žalu

Aleksa Šantić


Izronio mesec. Ovde blizu seke,
Oseća se miris kadulje i smreke.

Prostrlo se more kô svileno platno,
I u noći spava providno i zlatno.

Jedna lađa sporo površinu reže.
Stari ribar tegli za krajeve mreže;

I na mekom sjaju, kao srma čista,
u širokoj pređi lov obilni blista.

S tornjem, u pristranku, malo selo ćuti.
Tiho. Svrh stene se krug meseca žuti.