Prijatelji site-a
Knjiga imena sa znacenjem i poreklom

Moru

Aleksa Šantić

Ala si divno, oj sinje more!
Pučini često šaljem ti gled.
U tebi tajne pjesme se hore,
A srcu mome svaka je med.

Još kada mila po tebi zora
Razvije tihi vjetrića pir,
I spusti na te sa čarnih gora
Svjež, mio, bujan taj cvjetni mir!

Ti mnogo sličiš srdašcu mome:
Sad mirno spavaš, a sad si lav!
Ne trpiš bure koje te lome,
Na njih se vineš razjaren sav.

Mnoga te lađa teretom tišti
A ti je trpiš, jer trpit znaš,
Al' kad ti srce srdžbom propišti
Jednim je mahom ponoru daš;

Probudiš tvoje gromovne vale,
A svJet se čudi sili ti toj,
Velike lađe i s njima male,
U stravi drhću gledeć' ti boj.

Pa zdravo da si, oj sinje more!
Rado ti gledam pučine lik,
U tebi tajne pjesme se hore -
Samo im mladost dočuje klik!...