Prijatelji site-a
Knjiga imena sa znacenjem i poreklom

Meteor

Aleksa Šantić


U staroj bašti, na pragu od vrata,
Puni zvijezda sjedili smo sami...
Noć bješe plava, i u polutami
Rumenio se plod zdrelih granata.

Tiho... Sve ćuti... Samo bršljan sveli,
Negdje, uz letve, šuštô je kô svila...
I u čas kad si na mom srcu bila,
Čudesna svjetlost sva nebesa preli —

Bijela vatra po granju se prosu,
I kô da nebo razdrobi planetu,
Sav Mostar dragim kamenjem se osu.

Uza me, topla, ti se pribi jače,
I meni bješe kô da nas u letu
Anđeo jedan zlatnim krilom tače.