Prijatelji site-a
Knjiga imena sa znacenjem i poreklom

Jutro

Aleksa Šantić


Plavi dim izbija s kamenih ostrva;
Po jedrima pada zore vatra prva.

Uz domove niske šumi čempres stari;
Po koje se okno polagano žari.

Po obali mrežu razgrću ribarke;
Na pijesku leže izvaljane barke.

Negdje krasna bije i motika zveči,
I čuje se stado i žamor riječi,

Galebovi kruže, bleska perje meko;
Pogdjekoja lađa izbija daleko.

I sve više jedra kao vatra gore;
U nebu se čuje melodija zore.