Prijatelji site-a
Knjiga imena sa znacenjem i poreklom

Golom stijenju

Aleksa Šantić

Gledao sam sinje more,
Mnoge r'jeke, mnoge gore,
Mnogi ubav kraj;
Gledao sam mnoga sela,
Gdje žubore hladna vrela,
Gdje tičica prevesela
Sunčev zdravlja sjaj.

Ali ništa, st'jenje milo,
Srce nije prisvojilo
Mlađano mi - kao ti;

Ništa dušu moju tako,
Nlahovito, silno, jako, -
Bujno, snažno, vrelo, žarko,
Sa ljubavlju ne napi!

S tobom mi se srce veže,
Tebi moje želje teže,
Ti si predmet sanka mog; -
Tu mi srpsko cv)eće cvjeta,
A vila ga čuva sveta,
Oko njega brižno l;eta, -
U nadi ;e štiti Bog.

Pa zdravo mi, st;enje golo!
Milo gn;ezdo sokolovo,
Gd;e s Milošev rađa so;!
Ja te ljubim žarko, vrelo,
Kao ma;ka čedo b ;elo,
Kao slavu; goru, vrelo -
Za te živi sinak tvo;!