Prijatelji site-a
Knjiga imena sa znacenjem i poreklom

Balada

Aleksa Šantić


"Kaži mi, dete, što si se pokrio
Zemljom i travom? Zar ti hladno nije?"
"Ne, mati. Ovde tako toplo mi je
Ko da uz naše ognjište bih bio."

"Preni se. Pođi svojoj rodnoj luci —
Kuća te čeka, moja slavo živa."
"Ne mogu. Tu se tako slatko sniva
Kô da na tvojoj zaspao sam ruci."

"Vaj, rano li te san studeni srete!
Kada ćeš iz te postelje olovne
Ustati, sine?" — "U moravske čete
Kada me, majko, nova truba zovne."

"Sunce se vraća. Evo tica, gnezda,
A tebe nema. Šta ću tvojoj djeci,
Šta ljubi reći?" — "Otišô je, reci,
Na nebo, za vas da nabere zvezda"...